Afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva?

L’ús de les màscares a la nostra vida diària s’ha convertit, en els darrers dos anys, en un accessori fonamental per salvaguardar la nostra salut i la de les persones que ens envolten. De fet, ja estem acostumant-nos a utilitzar-les, tot i així, aquest equip de protecció individual (EPI) ha canviat la nostra manera de comunicar-nos i els casos de persones amb problemes d’audició han augmentat considerablement. Davant aquest fenomen, cal preguntar-se ¿Afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva? Diverses investigacions avalen aquesta tesi.

Segons els estudis, més del 58,9% de les persones van canviar la seva manera de comunicar-se des de l’ús obligatori de mascaretes motivat per la pandèmia. Les converses són més curtes i directes, les interaccions són mínimes i les expressions facials ja no són tan importants. Tot i això, l’ús d’aquest EPI també suposa una barrera sonora, obrint camí a problemes auditius que mai abans no s’havien abordat o, fins i tot, no se sospitava de la seva existència.

Les màscares provoquen un retruny de la veu, causant una disminució en les altes freqüències que són les primeres a ser menys notòries. Especialment en els que tenen hipoacúsia o presenten dificultats auditives. Per tant, la tesi de si afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva és una realitat indefugible. En aquest post desentranyarem informació important sobre això.

Per què afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva i la comunicació?

Sens dubte, l’ús de mascaretes per protegir-nos de la Covid-19 ha afectat la comunicació. A moltes persones els costa entendre els seus interlocutors, donat l’ús d’aquests equips. No només perquè atenuen el so, sinó perquè també dificulten la lectura de llavis per a les persones amb problemes auditius.

Fins i tot, la gent que encara pot sentir bé de vegades té dificultats per entendre-ho tot. En cas contrari passa als que pateixen alguna pèrdua auditiva, ja que el desafiament és encara més gran. Aquí algunes raons que expliquen per què afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva i la comunicació:

  • Les mascaretes tradicionals redueixen el so en uns 4 decibels, mentre que les FFP2 poden disminuir-lo en uns 12 decibels.
  • A través del material que cobreix la boca, els llavis i les expressions facials no són fàcilment reconeixibles, cosa que ja no permet llegir els llavis i interpretar el que s’ha dit.
  • Les barreres auditives i comunicacionals també són una font d’irritació addicional.

Ús de màscares

Hipoacúsia per distanciament social

Si bé saber com afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva, també és important conèixer els efectes del distanciament social per comunicar-nos i sentir clarament els que ens envolten.

Parlar a distància també crea problemes. S’ha demostrat que la intensitat del so disminueix ràpidament en augmentar la distància. Per tant, l’esforç de l’activitat auditiva pot conduir a desequilibris greus a llarg termini. De fet, estudis revelen que això podria repercutir en una possible pèrdua auditiva entre el 30% i el 58%.

Sense considerar els riscos relacionats amb la salut, la pèrdua parcial o total de l’audició, agreuja les conseqüències psicològiques ocasionades per la pandèmia. Per tant, és gairebé impossible no sentir-nos malament i procedim a treure’ns les màscares per escoltar i comunicar-nos millor, exposant-nos més a un possible contagi.

Implicacions psicològiques de l’ús de mascaretes

Una de les principals implicacions psicològiques de les màscares és que les persones que pateixen hipoacúsia s’aïlla progressivament, amb la possibilitat de patir efectes negatius també en l’àmbit cognitiu. Sobretot en cas de persones grans.

I és que aquest dispositiu, en cobrir gairebé tota la cara i augmentar la dificultat en la comunicació i les relacions interpersonals, provoquen una sensació de retraïment, amb conseqüències en l’estat d’ànim que poden desencadenar una sèrie de trastorns com ara depressió i ansietat.

Els especialistes de salut mental estan particularment alarmats pels possibles problemes psicològics que s’acosten i que se’n deriven l’ús d’aquest EPS. Molts han explicat com els sentits funcionen en sinergia entre ells. És a dir, no només l’orella presenta dificultats amb les màscares, la vista també ens dóna menys suport i el sentit de l’olfacte presenta una reducció al moment de percebre olors.

Afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva? Evidentment, però també afecten altres sentits que són molt importants per realitzar les nostres activitats a la vida quotidiana.

Problemes psicològics de l'ús de mascaretes

Solucions pràctiques en cas de pèrdua auditiva

Malauradament, les regles vigents no es poden reescriure, no pas en plena pandèmia. Hem de viure amb màscares i mantenir el distanciament social. Aleshores, quines solucions es proposen per reduir les molèsties, almenys quan patim de certes dificultats auditives? A continuació, presentem algunes bones pràctiques:

  • Podem utilitzar mascaretes quirúrgiques transparents a la zona de la boca, però, encara no és molt comú.
  • Parlar clar i sense cridar.
  • Utilitzar terminologies simples i romandre en una posició frontal quan es conversi amb una altra persona.
  • Redescobrir l’escriptura com a mètode per aclarir conceptes. Especialment en situacions on l’explicació oral sigui massa complexa.
  • Usar audiòfons que es puguin configurar de forma molt específica i siguin capaços de compensar la discapacitat auditiva de forma específica.
  • Optar per màscares còmodes quan utilitzis audiòfons, que no se superposin al micròfon.

Conclusions

Diferents estudis aproven que sí que afecten les màscares a la Pèrdua Auditiva, generant problemes de comunicació i que obren pas a conseqüències psicològiques greus.

Les persones amb discapacitat auditiva depenen, inconscientment, dels moviments dels llavis i també de les expressions facials dels interlocutors, amb la finalitat de compensar la capacitat reduïda per distingir paraules. Això explica perquè moltes persones van notar que els seus problemes d’audició es van agreujar durant la pandèmia, com a resultat de la utilització de mascaretes.

Aquest és el vostre cas? A Audiotek podem ajudar-te a trobar la millor solució per a aquest problema.

Deixa un comentari

Certificaciones

sello centro recomendado audifono.es
sello calidad audifono.es
× ¿Necesitas ayuda?