A què es dedica un audioprotesista d’un Centre Auditiu?

Un audioprotesista és un tècnic de la salut, format en audiologia, que dissenya, realitza i adapta audiòfons per a persones amb discapacitats auditives. Generalment, aquests professionals operen en la prescripció de l’otorinolaringòleg i tracten de forma personalitzada els seus pacients. És a dir, que atenen les necessitats de cada persona individualment.

Aquest tècnic sanitari elabora un estudi detallat de l‟estat de l‟audició de cada pacient i realitza les proves auditives pertinents per valorar la seva capacitat auditiva. D’aquesta manera, podreu disposar de la informació necessària a l’hora d’escollir el model d’audiòfon més adequat per a cada cas.

Són, de fet, experts que coneixen a fons les innovacions en matèria d’audiòfons, per la qual cosa es troben treballant a Centres Auditius, amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen alguna pèrdua auditiva.

A Audiotek disposem d´un equip d´audioprotesistes altament qualificats i formats en les tècniques més noves i avantguardistes en adaptació d´audiòfons. Però, com treballen aquests professionals realment per garantir la millor adaptació possible? En aquest article desentranyarem informació important.

Concepte d’audiologia

Per comprendre el paper d’un audioprotesista, primer cal precisar que l’audiologia és una ciència destinada a l’estudi de l’audició, incloent-hi la seva avaluació diagnòstic, tractament, rehabilitació i prevenció de trastorns auditius.

Es tracta d’una ciència multidisciplinària que congènia amb altres coneixements científics com la física, la neurologia, la genètica, entre d’altres. L’audiòleg és, doncs, l’única persona capaç de dur a terme un control tècnic dels audiòfons i la salut auditiva.

Així és com treballa un audioprotesista

Actuant sobre prescripció mèdica, un audiòleg pren nota dels exàmens mèdics realitzats per l’otorino. Ara, la consulta comença amb una sèrie de proves com a audiometria vocal, impedanciometria, audiometria tonal liminar, proves de reacció, etc. Tot amb la finalitat de fer una avaluació de la pèrdua auditiva del pacient i el seu grau de sordesa.

Depenent dels resultats, la forma de vida del pacient i els seus mitjans financers, l’especialista en audiologia tria la pròtesi auditiva que s’adapta més a les seves necessitats. Posteriorment, basant-se en les dimensions i la morfologia de l’orella del pacient, fabrica la motllura del conducte auditiu.

Un cop dissenyat el dispositiu, realitza les proves pertinents i, si cal, realitza ajustaments a l’audiòfon. Ja que també heu de monitoritzar l’equip i controlar la qualitat de la correcció del desavantatge auditiu. Ara, quin altre paper té com a professional de l’audició? Vegem:

revisión auditiva por un audioprotesista

Prevenció

Com ja comentem, un audiòleg s’encarrega de desenvolupar i ajustar les pròtesis auditives, però una de les prioritats principals és la prevenció de trastorns auditius. I és que aquest especialista està altament qualificat per revisar la nostra salut auditiva, ja que compta amb una formació acadèmica al camp.

La seva funció també és educativa

Una de les funcions de l’audioprotesista és explicar al pacient sobre el funcionament del dispositiu: ajustament, posicionament i manteniment. El fet és que aquesta professió requereix paciència i alta capacitat de comunicació. Preparar psicològicament un pacient per acceptar una pròtesi auditiva no és una tasca tan senzilla.

El trabajo sigue después de la adaptación

Luego de la adaptación del audífono, la tarea del profesional en radiología prosigue. Dado que debe continuar con el proceso de rehabilitación auditiva junto a la persona con la discapacidad, a través del seguimiento y la ejecución de revisiones habituales, en aras de comprobar el estado del dispositivo.

Para ello, será necesario realizar los controles de mantenimiento pertinentes para garantizar al paciente el buen funcionamiento de sus audífonos.

El seu rol dins un Centre Auditiu

Els audioprotesistes s’encarreguen de gestionar els centres auditius, a més té el paper d’escollir els audiòfons dels pacients segons el nivell de sordesa o les necessitats. També realitza l’adaptació, la reparació i el manteniment dels dispositius, de fet, pot col·laborar en els processos de rehabilitació auditiva.

Un altre dels seus rols com a audiòlegs és mesurar els nivells sonors als recintes per realitzar informes i mapes de nivells sonors. De la mateixa manera, elabora recomanacions de mesures de protecció contra el soroll en relació amb els nivells d’exposició estimats.

Conclusions

En els darrers anys, la salut auditiva és un tema que ha estat a la palestra global, donat al creixent nombre de casos de pèrdua auditiva i sordesa al món. La prevenció d’aquests problemes auditius, doncs, s’està convertint en una prioritat a molts països, de manera que el paper de l’audioprotesista ha guanyat moltíssima importància per generar consciència sobre la salut auditiva.

No oblidem que us pot ajudar a solucionar els vostres problemes auditius i brindar-vos assessoria sobre l’audiòfon que necessites, segons les característiques del vostre cas. De fet, ho ajustarà perquè estigueu el més còmode o còmoda possible.

Poseu la salut de les vostres orelles al servei del coneixement d’un audioprotesista funge com la solució adequada per abordar qualsevol problema auditiu. Aquesta persona és l’única especialitzada per fer proves auditives i fer l’adaptació d’audiòfons.

A Audiotek comptem amb un equip d’experts en audiologia a la vostra disposició per ajudar-vos amb alguna irregularitat auditiva.

Deixa un comentari

Certificaciones

sello centro recomendado audifono.es
sello calidad audifono.es
× ¿Necesitas ayuda?