Som comunicació

Confiança

Sèries Audiotek

Conegui la nostra gamma d’audiòfons.

milions de persones pateixen pèrdua auditiva a Espanya

%

declara un grau de satisfacció òptim en la seva adaptació a 2015

%

Persones majors de 65 anys pateix pèrdua d'audició discapacitant

Gràcies a la recuperació de la meva audició meva vida torna a ser la que sempre vaig desitjar.

Angeles Camuñas

Adaptada a 2014. Usuària monoaural Tera 5 Rite